آنژیوگرافی

آنژیوگرافی


0 4 0 0 59

مجموعه : سلامت جسمانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دخیلی کارشناس رادیولوژی

خلاصه فیلم : آنژیو گرافی یکی از مهم ترین روش های تشخیصی برای بیماریهای قلبی عروقی است و پس از تشخیص وارد مرحله درمان می شود. در این ویدئو به صورت کامل با آنژیوگرافی و انواع آن آشنا خواهید شد.

کلمات کلیدی : آنژیوگرافی , آنژیوگرافی قلب , تشخیص بیماری قلبی , آنژیو گرافی عروق , آنژیوگرافی عروق کرونری

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
دکتر