عمل لیزیک چشم

عمل لیزیک چشم


0 1 0 0 82

مجموعه : سلامت جسمانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر صدقی پور_متخصص چشم

خلاصه فیلم : :لیزر درمانی چشم برای اصلاح نزدیک بینی،دوربینی و آستیگمات انجام می گیرد که عملی سرپایی است و حدود 4 دقیقه برای هر چشم زمان می برد. ولی برای عمل لیزیک چه شرایطی لازم است؟ با این عمل ،نمره چشم تا چند شماره قابل اصلاح است؟ آیا این عمل عوارضی دارد؟؟

کلمات کلیدی : لیزیک چشم , لیزر درمانی , لیزیک نزدیک بینی , لیزیک دوربینی , لیزیک آستیگمات

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
دکتر