کم شنوایی در کودکان

کم شنوایی در کودکان


0 2 0 0 43

مجموعه : سلامت جسمانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر جباری مقدم-فلوشیپ گوش

خلاصه فیلم : کم شنوایی مادرزادی میتواند به صورت جهشی اتفاق بیفتد بنابراین حتما بایستی کودک در سه ماهه اول تولد از نظر شنوایی ارزیابی شود. حال اگر شیر خوار شنوایی نرمال داشت بایستی تا 6 سالگی از نظر شنوایی این ارزیابی تداوم یابد چون احتمال اینکه کودک در این مدت شنوایی اش را از دست بدهد وجو دارد!!چرا؟؟ علت های این کم شنوایی ناگهانی در کودکان چیست؟؟

کلمات کلیدی : کم شنوایی , کم شنوایی کودکان , کم شنوایی مادرزادی , کم شنوایی ناگهانی , تست شنوایی

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
دکتر